PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Powłoki regeneracyjne na czopach, wałach, tulejach, nurnikach itp

FOT. 1czop osi lokomotywy natryskany stalą - natrysk płomieniowy

FOT. 2szorstka powłoka węglikowa na tulei maszyny poligraficznej - natrysk plazmowy

FOT. 3czop wału korbowego natryskany molibdenem - natrysk płomieniowy

FOT. 4tuleja brązowa prasy natryskiwana wewnątrz brązem - natrysk płomieniowy

                    FOT. 1: Regeneracja czopa osi lokomotywy (natrysk stali średniowęglowej za pomocą natrysku płomieniowego)
                    FOT. 2: Regeneracja powierzchni tulei dzielonej podającej papier w maszynie poligraficznej (natrysk mieszaniny węglików - natrysk plazmowy)
                    FOT. 3: Regeneracja czopa korbowodowego wału korbowego (powłoka molibdenowa - natrysk płomieniowy)
                    FOT. 4: Regeneracja powierzchni wewnętrznej tulei brązowej prasy hydraulicznej (natrysk płomieniowy brązu)

,    Natryskiwanie cieplne znajduje szerokie zastosowanie przy naprawie zużytych w trakcie pracy części maszyn i urządzeń. Odbudowanie wymiaru w miejscu wyrobienia można uzyskać poprzez nałożenie powłoki o własnościach użytkowych podobnych do nowej części, bądź poprzez zastosowanie lepszego materiału znacznie przedłużyć okres jej eksploatacji. 

      - Zastosowanie natryskiwania cieplnego (metalizacji natryskowej) do regeneracji nie powoduje żadnych odkształceń i zmian wymiarowych części. Nie zmienia też struktury wewnętrznej uzyskanej w wyniku obróbki cieplnej a co za tym idzie - nie zmniejsza wytrzymałości rdzenia.

      Koszt regeneracji w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania elementu może się wahać od 15 do 80% kosztu części nowej, przy czym w efekcie naprawy uzyskujemy pełnowartościowy detal o własnościach nie gorszych, a często lepszych niż w przypadku części nowej.  Istotna jest również oszczędność czasu i materiałów potrzebnych do produkcji dużych i skomplikowanych w obróbce detali, a które podlegają zużyciu tylko w określonych miejscach.

     W zależności od potrzeb można wytworzyć powłoki z aluminium i stopów aluminium, miedzi, stopu Monela, mosiądzów, brązów cynowych i aluminiowych, stali nisko-, średnio- i wysokowęglo­wych, stali kwasoodpornych, stali chromowych, stopów na bazie niklu, chromu i kobaltu itp.

       Przykładowe zastosowania natryskiwania cieplnego do regeneracji części to:

      - regeneracja czopów łożyskowych wałów i osi, regeneracja gniazd łożysk,

      - regeneracja czopów łożysk ślizgowych (wały korbowe, wrzeciona szlifierek), 

      - regeneracja powierzchni nurników, tłoków, drągów tłokowych, (pompy, sprężarki. siłowniki),

      - regeneracja nurników homogenizatorów,

      - regeneracja powierzchni uszczelniających na wałkach i tulejach, uszczelnienia czołowe  (np. w pompach wysokoobrotowych),  

      - regeneracja cylindrów drukujących maszyn offsetowych, regeneracja wałków wodnych i farbowych, regeneracja falcklap, progów i łapek, 

      - regeneracja rolek impregniarek do laminowania płyt wiórowych itp.

      Firma PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok od wielu lat zajmuje się regeneracją części maszyn różnymi technologiami metalizacji natryskowej. Zdobyte bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam proponować optymalne rozwiązania naprawy zużytych lub uszkodzonych części zarówno pod względem ekonomicznym (opłacalności naprawy) jak i użytkowym.

FOT. 5nosek leja zaginający z powłoką ceramiczną - natrysk plazmowy

FOT. 6cylinder poligraficzny płytowy ze zregenerowaną powierzchnią płaszcza - stal kwasoodporna, natrysk łukowy

FOT. 7panewki z powłoką brązową - natrysk płomieniowy brązem

FOT. 8natrysk brązem tulei - natrysk płomieniowy

                    FOT. 5: Regeneracja powierzchni noska leja złamywaka maszyny poligraficznej (powłoka ceramiczna - natrysk plazmowy)
                    FOT. 6: Regeneracja powierzchni cylindra płytowego maszyny drukarskiej (powłoka ze stali kwasoodpornej - natrysk łukowy)
                    FOT. 7: Regeneracja powierzchni wewnętrznej tulei prowadzących (powłoka brązowa - natrysk płomieniowy)
                    FOT. 8: Natrysk płomieniowy brązu na zewnętrzną powierzchnię tulei