PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Antykorozyjne powłoki cynkowe i aluminiowe natryskiwane cieplnie

 Etapy powstawania natryskanej cieplnie powłoki antykorozyjnej cynkowej i aluminiowej na żeliwie. Piaskowanie, metalizacja natryskowa cynkiem, metalizacja natryskowa aluminium, malowanie powłoki metalizacyjnej farbą
FOT. 1: Etapy powstawania metalizacyjno - malarskiej, ochronnej powłoki antykorozyjnej na żeliwie

     Natryskane cieplnie ochronne powłoki z cynku, aluminium lub stopu cynku i aluminium, w połączeniu z odpowiednim zestawem malarskim, stanowią najtrwalsze ze znanych obecnie zabezpieczeń konstrukcji stalowych przed korozją atmosferyczną i wodną. Trwałość ich, w zależności od nałożonej grubości, wynosi od 20 do 50 lat.

    Szorstka powierzchnia powłoki metalowej po natrysku oraz jej porowatość sprawiają, że jest ona bardzo dobrym podłożem pod powłokę malarską. Farba głęboko wnika w pory powłoki i impregnuje ją zwiększając synergiczne oddziaływanie ochronne zestawu metalizacyjno - malarskiego. Również ze względów estetycznych zaleca się malowanie powłok metalizacyjnych, gdyż w przeciwnym wypadku szybko ulegają one zabrudzeniu.

    Technologia metalizacji natryskowej cynkiem lub aluminium umożliwia nałożenie powłok ochronnych na konstrukcje już zmontowane, oraz na elementy, które ze względu na swoje gabaryty nie mogą być cynkowane ogniowo czy galwanicznie. Cynkowanie i aluminiowanie natryskowe nie wprowadza też takich naprężeń cieplnych jak przy cynkowaniu ogniowym.

Metalizacja natryskowa aluminium rzeźby stalowej. Aluminiowanie natryskowe, cynkownie natryskowe
FOT. 2: Cynkowanie natryskowe pistoletem płomieniowym rzeźby stalowej "schody"

 Metalizacja natryskowa cynkiem elementów żeliwnych. Cynkowanie natryskowe
FOT. 3: Cynkowanie natryskowe (metalizacja natryskowa cynkiem) pistoletem płomieniowym płyty żeliwnej

   Cynk i aluminium na podłożu stalowym stanowią powłoki anodowe, w zwiazku z tym chronią je elektrochemicznie nawet w przypadku nieciągłości powłoki. 

   Powłoki cynkowe można stosować przy pH otoczenia w granicach 5,6 - 11,2.

   Powłoki aluminiowe stosuje się przy pH otoczenia od 3 do 12.

   Powłoki cynkowe nie są odporne na gorącą wodę o temperaturze powyżej 60oC

    W ostatnich latach, ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska związkami siarki (tzw. kwaśne deszcze), które powodują przyspieszone zużywanie się powłoki cynkowej, coraz większy udział w zabezpieczeniach mają powłoki aluminiowe oraz ze stopu cynkowo-aluminiowego (85%Zn-15%Al), niemożliwe do wytworzenia innymi metodami niż metalizacja natryskowa (aluminiowanie ogniowe jest bardzo słabo rozpowszechnione).

   Poprzez wyżarzenie powłoki aluminiowej na stali lub żeliwie w temperaturze ok. 950oC można uzyskać powłokę dyfuzyjną zwiększającą odporność na korozję wysokotemperaturową i o podwyższonej odporności na ścieranie.


Zalecane minimalne grubości powłok dla różnych warunków stosowania wg normy PN-EN ISO 2063:2006r.:

ŚrodowiskoKlasyfikacja środowisk wg PN-EN ISO 12944-2
Metal
CynkAluminiumAlMg5ZnAl15


niemalowanymalowanyniemalowanymalowanyniemalowanymalowanyniemalowanymalowany
Słona wodaIm2N.R. a)100200150250 b)200 b)N.R. a)100
Słodka wodaIm3200100200150150100150100
Środowisko wielkomiejskieC2 i C31005015010015010010050
Środowisko przemysłoweC4 i C5-IN.R. a)100200100200100150100
Atmosfera morskaC5-M150100200100250 b)200 b)150100
Sucha atmosfera domowaC150501001001001005050
a) N.R. = nie zalecane
b) Zastosowanie przybrzeżne
Wymiary w mikrometrach


    Wymagania dotyczące konstrukcji przeznaczonych do cynkowania i aluminiowania natryskowego:

  - powierzchnie i przekroje powinny być na tyle sztywne, aby wytrzymały proces obróbki strumieniowo-ściernej bez odkształcenia,

  - konstrukcja powinna zapewniać dobry dostęp do wszystkich powierzchni,

  - wszystkie połączenia muszą być wykonane spawami ciągłymi,

  - przekroje zamknięte powinny być szczelnie zaspawane,

  - wszystkie ostre krawędzie powinny zostać zfazowane,

  - powierzchnie elementów muszą zostać umyte i odtłuszczone przed procesem obróbki strumieniowo-ściernej poprzedzającej proces metalizacji.


    Przykłady zastosowań metalizacji natryskowej cynkiem i aluminium:

  - stalowe konstrukcje komunalne i wodne: mosty, wiadukty, maszty, wieże ciśnień, zbiorniki na wodę, zapory wodne, zasuwy, rurociągi, słupy energetyczne, konstrukcje hal fabrycznych itp.

  - kadłuby statków, wieże wiertnicze, wieże elektrowni wiatrowych,

  - ramy nośne samochodów ciężarowych i wagonów kolejowych,

  - rurociągi na SO2 w fabrykach kwasu siarkowego, zbiorniki na chemikalia i produkty naftowe, zbiorniki oleju transformatorowego w elektrowniach,

  - dna sitowe wymienników ciepła, płaszcze wielkich pieców, wózki do gaszenia koksu i odpustnice gazów koksowniczych, stalowe kominy i kanały spalin,

  - dyfuzory cukrownicze itp.


Aluminiowanie natryskowe pistoletem łukowym antiCOR OSU-HESSLER