PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Tabele porównawcze skal twardości Vickersa, Brinella, Rockwella i Shore'a dla różych materiałów

Tablica 1.  Porównanie twardości Vickersa z twardościami Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych, oraz w przybliżeniu dla wszelkich stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych w różnych stanach obróbki cieplnej:

Tabela porównawcza (przelicznik) jednostek twardości Vickersa na twardość Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali -1

Tabela porównawcza (przelicznik) jednostek twardości Vickersa na twardość Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali, przeliczanie skal twardości -2

Tablica 2.  Porównanie twardości Rocwella HRC z twardościami Vickersa, Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych oraz w przybliżeniu dla wszelkich stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych w różnych stanach obróbki cieplnej:

Tabela porównawcza (przeliczeniowa) jednostek twardości Rocwella HRC na twardość Vickersa, Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali, przeliczanie skal twardości -1Tabela porównawcza (przeliczeniowa) jednostek twardości Rocwella HRC na twardość Vickersa, Brinella, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali, przeliczanie różnych skal twardości -2

Tablica 3.  Porównanie twardości Brinella z twardościami Vickersa, Rockwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych oraz w przybliżeniu dla wszelkich stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych w różnych stanach obróbki cieplnej:

Tabela przeliczeniowa (porównawcza) jednostek twardości Brinella na twardość Vickersa, Rocwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali, konwersja (przeliczanie) skal twardości -1


Tabela przeliczeniowa (porównawcza) jednostek twardości Brinella na twardość Vickersa, Rocwella i Shore'a dla stali węglowych i niskostopowych. Pomiar twardości metali, konwersja skal twardości -2

Tablica 4.  Porównanie twardości Rockwella HRB z twardościami Rockwella innych skal, Brinella i Vickersa dla miedzi i stopów aluminum walcowanych na zimno:

Tabela porównawcza twardości Rocwella HRB z Rockwellem innych skal oraz z twardościami Brinella i Vickersa dla miedzi i stopów aluminium. Pomiar twardości, przeliczanie (konwersja) skal twardości


Tablica 5.  Porównanie twardości Rockwella HRB z twardościami Rockwella innych skal i Vickersa dla stali nierdzewnej o zawartości 18% chromu i 8% niklu:

Tabela porównawcza twardości Rocwella HRB z twardościami Rockella innych skal oraz twardościami Vickersa dla stali nierdzewnej kwasoodpornej o zawartości 18% chromu i 8% niklu. Pomiar twardości metali, porównanie różnych skal twardości

Tablica 6.  Przybliżone porównanie twardości Vickersa z twardościami Brinella i Rockwella dla metali nie wymienionych w poprzednich tablicach:


Przybliżone porównanie twardości Vickersa z twardościami Brinella i Rockwella dla innych metali. Pomiar twardości metali, konwersja (przeliczanie) jednostek twardości wedłóg różnych skal