PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Natryskiwanie płomieniowe

     Natryskiwanie płomieniowe (natryskiwanie gazowe) polega na wytworzeniu powłoki, najczęściej na metalowym podłożu, poprzez natryskanie stopionego i rozpylonego materiału powłokowego dostarczanego w postaci drutu lub proszku do urządzenia metalizacyjnego. Do jego stopienia wykorzystywane jest ciepło ze spalania mieszanki paliwa gazowego, zazwyczaj acetylenu lub propanu i tlenu. Jako gaz rozylający i przyspieszający stopione cząstki zwykle stosuje się sprężone powietrze.

Schemat działania pistoletu płomieniowego, natryskiwanie płomieniowe, natryskiwanie gazowe
FOT1:Schemat budowy pistoletu płomieniowego do metalizacji

     Proces natryskiwania cieplnego metalu z drutu został po raz pierwszy zastosowany w 1912 roku przez Szwajcara M.U. Szoopa. Opracowane przez niego urządzenie składało się z turbiny powietrznej podającej w sposób ciągły drut metalowy do dyszy, gdzie następowałe jego stopienie w płomieniu najprawdopodobniej acetylenowo - tlenowym. Strumień sprężonego powietrza otaczający dyszę gazową powodował rozpylanie cząstek stopionego metalu i nadawał im odpowiednią prędkość umożliwiającą wytworzenie zwartej powłoki na odpowiednio przygotowanym podłożu.

     Samo urządzenie kształtem przypominało pistolet, dlatego przyjęło się je nazywać pistoletami metalizacyjnymi.

     Koncepcja natryskiwania płomieniowego niewiele się zmieniła od czasów Schoopa. Rozszerzyła się za to gama stosowanych materiałów. Oprócz pełnych drutów stosuje sie druty proszkowe (w postaci cienkiej rurki metalowej wypełnionej proszkiem), żyłki (proszek sklejony elastycznym lepiszczem), pełne pręty ceramiczne, czy też sam proszek podawany za pomocą gazy transportującego do dyszy.

     Jako gaz palny stosuje się acetylen, wodór lub propan. Maksymalna temperatura płomienia w przypadku mieszanki acetylenowo - tlenowej wynosi 3100oC. Wystarcza to do stopienia większości materiałów metalowych (poza wolframem), a także materiałów ceramicznych takich jak tlenek aluminium czy tlenek chromu.

     Część podająca drut nadal może być wyposażona w turbinę lub silnik powietrzny, lub też bardziej precyzyjny silnik elektryczny.

Poniżej pokazano regenerację tulei prowadzącej prasy hydraulicznej za pomocą natryskiwania płomieniowego brązem cynowym B6: